Intézetünkről

A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete napjainkban az ország egyik legnagyobb földtudományi műhelye. A geográfiához és a földtudományokhoz kapcsolódó sokoldalú képzési kínálattal és kutatási profillal egyben a PTE Természettudományi Karának egyik legnépesebb szervezeti egysége is. Hagyományaink közel évszázados múltra, az Erzsébet Tudományegyetem Prinz Gyula által alapított Földrajzi Tanszékéig nyúlnak vissza. Később, a Pedagógiai, majd Tanárképző Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és végül a Pécsi Tudományegyetemen olyan kimagasló képességű és emberi kvalitású oktatók és kutatók határozták meg a tanszék fejlődését, mint Szabó Pál Zoltán, Bona Imre vagy Lehmann Antal. Mai formájában az intézet Tóth József rector és professor emeritus munkája nyomán 1998-ban jött létre. Az intézetet 2005–2010 között Dövényi Zoltán, 2011–2016 között Aubert Antal, majd 2017-től Geresdi István vezette. Jelenleg, 2020-tól Fábián Szabolcs Ákos tölti be az igazgatói pozíciót. Az intézetben több mint 40 főállású oktató, illetve kutató, valamint négy adminisztratív munkatárs, illetve laboráns dolgozik. Az intézet munkájában, mind a kutatás, mind az oktatás területén aktív szerepet vállal a mintegy 20, nappali tagozatos doktorandusz hallgató.
Az intézet a gazdája a földrajzi, földtudományi és környezettudományi alapképzési (BSc), a geográfus és környezetkutató mesterképzési (MSc) szakoknak, valamint az osztatlan földrajz szakos tanári képzésnek. Továbbá intézetünk oktatói és kutatói részt vállalnak, a szőlész-borász mérnök alapszak (BSc), valamint a rekreáció mesterszakok (MSc) programjaiban. Amennyiben részletesebben is kíváncsi képzéseinkre, kattintson ide.
Valljuk, hogy színvonalas képzést csak akkor tudunk nyújtani, ha a tudományos tevékenységet is magas színvonalon műveljük. A tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók aktív résztvevői lehetnek az intézetben folyó, a geográfia és a földtudományok széles spektrumát lefedő kutatási projektek valamelyikének. Az intézet által kínált képzések átfogják a doktori szintet is. A Földtudományok Doktori Iskola – az eddigi sikeres doktori védéseket tekintve – összességében a második, a társadalomföldrajzi kutatási irányok tekintetében pedig a legnagyobb műhely az országban. A tudományos munka alapvetően az intézet tanszékeinek szervezésében folyik. Jelenlegi hat tanszékünk hat tudományos műhelynek feleltethető meg. Részletesebb információk az egyes tanszékek oldalain találhatók, innen érdemes indulni.

Prinz Gyula díj

(Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora,
akadémikus, dékán, rektor emlékére)A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig két, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajz- és földtudomány fejlődését, és tudományterületükön már eredményekkel is bizonyították rátermettségüket. A díjat arról a Prinz Gyula professzorról neveztük el, akiben a pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítóját tiszteljük.

A díj névadójának rövid életrajza
Prinz Gyula a Wikipedián
Prinz Gyula az ELTE magyar földrajzi felfedezőket bemutató oldalán
Prinz Gyula műveinek bibliográfiája


Év Professzori kategória Ifjúsági kategória
1998 Krajkó Gyula (†)

geográfus, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a hazai gazdaságföldrajz kiemelkedő alakja
Dezső József

Endrédi Melinda
1999 Kőszegfalvi György

településtervező, urbanista, a PTE Földrajzi Intézetének professzora, a pécsi terület- és településfejlesztés szakirány egyik létrehozója
Sebe Krisztina

Horváth Csaba
2000 Marosi Sándor (†)

geográfus, akadémikus, az MTA FKI kutatója, a hazai geomorfológia kiemelkedő képviselője
Kovács János
2001 Lehmann Antal (†)

geográfus, a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz tanszékének jeles oktatója, a hazai természetvédelem kiemelkedő alakja
Magay Miklós
2002 Bachman Zoltán (†)


Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs építészetének és örökségvédelmének meghatározó alakja, a PTE PMMK professzora
2003 Schweitzer Ferenc

geográfus, az MTA FKI igazgatója, a PTE professzora, később emeritusa, a pécsi geomorfológiai iskola megteremtője
Göbölös Tamás
2004 Fodor István

geográfus, az MTA RKK DTI kutatója és a PTE professzora, a környezetföldrajzi oktatási és kutatási irány megteremtője a Földrajzi Intézetben
Reményi Péter
2005 Nemerkényi Antal (†)

geográfus, az ELTE oktatója, a hazai földrajzi tankönyvírás kiemelkedő alakja
Szabó-Kovács Bernadett
2006 Golobics Pál

közgazdász, a PTE docense, a regionális együttműködések és a határmentiség kutatója
Gyenizse Péter
2007 Szederkényi Tibor

geológus, a szegedi és a pécsi egyetem professzora, később emeritusa, a környezetföldtan jeles képviselője
Radvánszky Bertalan
2008 László Mária

közgazdász, a PTE docense, az önkormányzatiság kutatója, a területfejlesztési oktatás egyik megteremtője
Kovács István Péter
2009 Tóth József (†)

geográfus, a PTE professzora és rector emeritusa, a pécsi Földrajzi Intézet, valamint a Földtudományok Doktori Iskola megteremtője, a településföldrajz és a társadalomföldrajzi térszerkezet kiemelkedő kutatója
György-Dávid Anita
2010 Kevei Ferencné Bárány Ilona

geográfus, az SZTE professzora, később emeritája, a tájökológia és a karsztok jeles kutatója
Varga György
2011 Lovász György (†)

geográfus, a PTE korábbi professzora, jelenlegi emeritusa,a geomorfológia és a hidrogeográfia jeles kutatója
Marton Gergely
2012 Becsei József

geográfus, a szegedi egyetem korábbi professzora, jelenlegi emeritusa, a településföldrajz és az Alföld kiemelkedő kutatója
Németh Ádám
2013 Frisnyák Sándor

geográfus, a hazai történeti földrajzi kutatások elméleti és módszertani megalapozója, évtizedeken keresztül a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője, egyetemi tanár, professor emeritus
Halmai Ákos
2014 Erdősi Ferenc

geográfus, a hazai antropogén geomorfológiai kutatások úttörője, a közlekedésföldrajzi diszciplína legnagyobb formátumú képviselője, a Dunántúli Tudományos Intézet, majd Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója, kutató professor emeritus, évtizedeken keresztül a Földrajzi Intézet egyetemi tanára, a Földtudományok Doktori Iskola alapító tagja
Sarkadi Noémi
2015 Konrád Gyula

geológus, a PTE Földtani és Meteorológiai Tanszékének egykori vezetője, a geológia kiemelkedő tudósa
Alpek B. Levente
2016 Aubert Antal

geográfus, a PTE TTK Földrajzi Intézetének egyetemi tanára, megalapítója a turizmus, illetve turizmusföldrajzi stúdiumoknak, iskolateremtő munkáját jól mutatja, hogy a százat meghaladó diplomamunka irányítása mellett, több alkalommal értek el tanítványai kiemelkedő helyezéseket az OTDK-n, továbbá irányításával 17 hallgatója szerzett doktori fokozatot
Józsa Edina
2017 Dövényi Zoltán

geográfus, a hazai társadalomföldrajz meghatározó személyisége, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének professor emeritusa, a Földrajzi Intézet igazgatója 2005-2010 között, a Földtudományi Doktori Iskola vezetője 2010-2018 között, témavezetettjei közül heten szereztek PhD-fokozatot
Kiss Kinga
2018 Szilágyi István

egyetemi tanár, az MTA doktora, a Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének professzora, a Földtudományok Doktori Iskola keretein belül működő „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” program vezetője
Farkas Gábor
2019 Bárdi László

egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet Ázsia Központjának alapító igazgatója, több kínai egyetem vendégprofesszora, Pécs város díszpolgára, a hazai Ázsia-kutatás kiemelkedő alakja. Fontosabb kutatási területei az ősi Selyemút, magyar keletkutatók munkássága, valamint a magyarság keleti eredetének kérdései.
Máté Éva
Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben