Intézetünkről

A PTE TTK Földrajzi Intézete napjainkban az ország egyik legnagyobb földrajzi műhelye, a geográfiához kapcsolódó sokoldalú képzési kínálattal és kutatási profillal egyben a PTE Természettudományi Karának egyik legnépesebb szervezeti egysége is. Hagyományaink közel egy évszázados múltra, az Erzsébet Tudományegyetem Prinz Gyula által alapított Földrajzi Tanszékéig nyúlnak vissza. Később a Tanárképző Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és végül a Pécsi Tudományegyetemen olyan kimagasló képességű és emberi kvalitású oktatók és kutatók határozták meg a tanszék fejlődését, mint Szabó Pál Zoltán, Bona Imre vagy Lehmann Antal. Mai formájában az intézet Tóth József rector és professor emeritus munkája nyomán 1998-ban jött létre. Az intézetet Dövényi Zoltán vezette 2005–2010 között, majd 2011 januárjától Aubert Antal tölti be az igazgatói pozíciót. A Természettudományi karon zajló változások nyomán 2013 szeptemberétől újra csatlakoztak hozzánk azok a kollégák, geográfusok és a földtudományok különböző ágait képviselő kutatók, akik korábban a Környezettudományi Intézet munkatársai voltak. Így a csapatot jelenleg 41 főállású oktató-kutató és négy adminisztratív munkatárs alkotja, amely állományt rendszerint mintegy 20 nappali tagozatos doktorandusz is kiegészíti.
A kibővült intézet a gazdája a földrajzi, földtudományi és környezettudományi alapképzési (BSc), a geográfus és környezetkutató mesterképzési (MSc) szakoknak, valamint a tanári mesterképzés földrajzi és környezettani szakterületének. Intézetünk oktatói és kutatói továbbá részt vállalnak a turizmus-vendéglátás alapszak (BA), a turizmus menedzsment (MA), illetve rekreáció mesterszakok (MSc) programjaiban. Amennyiben részletesebben is kíváncsi képzéseinkre, kattintson ide.
Az intézet által kínált képzések átfogják a doktori szintet is. A Földtudományok Doktori Iskola – az eddigi sikeres doktori védéseket tekintve – összességében a második, a társadalomföldrajzi kutatási irányok tekintetében pedig a legnagyobb műhely az országban. A tudományos munka alapvetően az intézet tanszékeinek szervezésében folyik. Jelenlegi hat tanszékünk hat tudományos műhelynek feleltethető meg. Részletesebb információk az egyes tanszékek oldalain találhatók, innen érdemes indulni.