Környezettan BSc

Miért érdemes ide jelentkezni?

Mert a környezettan alapszakról (BSc) továbbhaladva nem csak környezetkutató egyetemi diplomát (MSc) lehet szerezni, hanem számos egyéb irányban is tovább lehet tanulnia. Mivel az oktatott tárgyak között jelentős óraszámban szerepel kémia, biológia, geográfia, így a három év sikeres elvégzése után nem csak a kétéves környezettudomány MSc szakon lehet tanulmányokat továbbfolytatni, hanem megfelelő színvonalú felkészültséggel, jó eséllyel pályázhatsz vegyész, biológus, geográfus és ezekkel rokon műszaki MSc szakokra is. Akkor jelentkezz erre a szakra, ha a természettudományokon belül a környezet vizsgálata és védelme kiemelten érdekel és hivatásos diplomás környezetkutató kívánsz lenni. A szak a TTK kínálatának legsokoldalúbb eleme, tényleg azoknak való, akik „természettudományos mindenevők”, egyaránt otthon mozognak a biológia, kémia és a földtudományok területén is. A sokféleség egyben azt is jelenti, hogy a szakot sikeresen elvégzők rendkívül komplex tudást szereznek, amelyre nem csak többféle mesterképzés, hanem különböző karrierek is építhetők a munkaerőpiacon.Mi vár Rád a három év alatt?

A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Amint bármely egyetemi szakon, itt is vannak előadások, ahol a félév végén kell jegyet szerezni (szóban vagy írásban vizsgázva), valamint gyakorlatok vagy szemináriumok, ahol kisebb, 12-24 fős csoportokban folytatjuk egy-egy téma feldolgozását. Itt a teljesítés folyamatos: dolgozatok, házi feladatok, a gyakorlati munka és annak dokumentációi (például mérési jegyzőkönyvek), vagy akár szóbeli feleletek kerülnek értékelésre, és ebből alakul ki a félév végi jegy. A teljesített kurzusokért krediteket kapsz (általában kettőt vagy hármat, ritkábban négyet), amelyeket gyűjtögetni kell. Amint az az ábrán is látszik, a képzés több részből áll. Vannak kötelező ismeretkörök (modulok), amiket mindenkinek teljesíteni kell. Viszonylag sok gyakorlattal, laboratóriumhoz kapcsolódó tárggyal fogsz találkozni a három év alatt, amelyek több természettudományos területre is betekintést engednek. Az oktatatói gárda zömét a Földrajzi Intézet adja, de a TTK más intézetei (Kémia, Fizika, Biológia, Matematika és Informatika) is jelentős részt vállalnak a képzésben. A kedvező oktató-hallgató arányok lehetővé teszik, hogy intenzíven és közvetlenül foglalkozzunk azokkal, akik ezt a szakot választják.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A környezettan szakra jelentkezők a három év elvégzést követően alapdiplomát (BSc) kapnak, aminek a megnevezése alkalmazott környezetkutató. Aki valamilyen mesterfokozatot (MSc) szeretne megszerezni, annak több lehetőség áll rendelkezésére. Felvételizhet a kétéves Okleveles környezetkutató (MSc) szakunkra, ahol környezetkutató mesterdiplomát kap. Szintén a környezettan BSc az egyik legfontosabb bemenete a TTK Hidrobiológus MSc képzésének is. Az alapdiploma megszerzése után a tanári mesterképzés (MA) keretében környezettan szakos tanár lehet az, aki a tanári szakirányt választja. Az MA képzésben második szakot kötelező választani, mert csak kétszakos tanárképzés lehetséges (számos szakpár választható: kémia, biológia, földrajz stb.). A tanárképzésnek ez a formája azonban kifutó jellegű, tanári mesterképzés 2016 szeptemberében indul utoljára, ezzel a tanári szakirány is megszűnik. A környezettan szakos BSc képzés keretén belül jelentős mennyiségű biológiai, kémiai és földrajzi ismereteket szereznek a hallgatók. Megfelelő előkészüléssel pályázhatnak Biológus, Vegyész, Geográfus MSc vagy akár egyéb mesterképzésekre is, így öt év alatt akár két szakképzettséget is szerezhetnek (pl.: Környezettan BSc megszerzése után, Biológus MSc-vel végzéskor biológus mesterdiplomát kap a hallgató). A környezettan szakon végzettek elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, önkormányzatok stb.), és a vállalati szférában is jól hasznosíthatják szakértelmüket. Képesek a környezeti problémák kezelésére, a termelés környezetvédelmi feladatainak folyamatos ellátására. Ilyenek kiemelt projektek például a régiónkban felhagyott urán- és szénbányák rekultivációjához, hasznosításához kapcsolódó tevékenységek, az atomerőmű, az élelmiszeripari üzemek, a szennyvíztisztító telepek és a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások környezeti problémáinak kezelése.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben