Környezettudomány MSc

A képzés célja, adatai

Olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Kiket várunk?

A környezettudomány mesterképzésre feltétel nélkül elfogadott alapszak elsősorban a környezettan, valamint a környezetmérnök, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint környezettan szakiránnyal a biológia, fizika, földrajz (környezet- és tájföldrajz specializáció), földtudomány, kémia alapképzési szakok.

20 kredit alapozó tárggyal pótlandó:

 • Földrajz és földtudomány szakon végzett hallgatóknak a kémia, a fizika és a biológia téma köréből kell tárgyakat választania: kémiai alapismeretek, biológiai alapismeretek, környezetfizika, toxikológia, biológiai környezetmonitoring, hidrobiológia, radiológia, biokémia, környezeti analitika, környezetminősítés ismeretkörökből. A hiányzó ismeretek pótlása azon tantárgyak köréből kell, hogy történjen, amelyek nem, vagy csak kis óraszámban szerepelnek az adott szak BSc képzésében.
 • Biológia szakon végző BSc hallgatóknak a fizika, a földrajz és a földtudomány témaköréből, valamint a környezettudomány szempontjából fontos kémia tárgyak közül kell választania: környezetfizika, meteorológia, talajtan, környezetföldtan, geológia, sugárzásterhelések, környezeti kémia, környezeti analitika, környezetminősítés ismeretkörökből.
 • Kémia szakon végző BSc hallgatóknak a fizika, a földrajz a földtudomány és a biológia téma köréből kell tárgyakat választania: környezetfizika, meteorológia, talajtan, környezetföldtan, geológia, sugárzásterhelések, toxikológia, biológiai környezetmonitoring, hidrobiológia, radiológia ismeretkörökből.
 • Fizika szakon végző BSc hallgatóknak a kémia, a földrajz a földtudomány és a biológia téma köréből kell tárgyakat választania: meteorológia, talajtan, környezetföldtan, geológia, toxikológia, biológiai környezetmonitoring, hidrobiológia, biokémia, környezeti analitika, környezeti kémia, környezetminősítés, fizikai kémia ismeretkörökből.
 • 50 kredit alapozó tárggyal pótlandó:

 • A biomérnök, vegyészmérnök és közgazdaságtudományi alapképzési szakok továbbá az a) pontban fel nem sorolt mérnöki, agrár alapszakok (BSc) végzősei számára a hiányzó ismeretek pótlása: 15 kredit a környezettudományi alapismeretek modulból, 15 kredit a környezet- és természetvédelmi alapismeretek modulból, 10 kredit a környezettudományi monitorozási alapok modulból és 10 kredit a differenciált szakmai ismeretek modulból.

 • A jelentkezés és a felvételi eljárás általános szabályai a TTK Tanulmányi Osztályának weblapján részletesen megtalálhatók, az oldal közvetlen eléréséhez klikk ide.  Mi vár Rád a két év alatt?

  Azoknak, akik a környezettudományi alapképzésből érkeznek, ismerős lehet a szak interdiszciplináris, a legtöbb TTK-s tudományt átfogó jellege. Az alapozó tárgyak ebben az esetben is a természettudományos ismeretkörök bővítését szolgálják. A közös szakmai törzsanyag legerőteljesebb vonulata a környezeti minőség- kockázat- és hatásvizsgálatok elmélete és gyakorlata, amelyek felkészítik a hallgatókat a gyakorlati problémák megoldására. A szakon három akkreditált szakirány működik, a környezetfizika, az alkalmazott ökológia, illetve a környezethidrológia, amelyek az átfogó képzésen belül a szükséges szakosodás, elmélyülés lehetőségét biztosítják. A mesterképzésben különös hangsúlyt fektetünk a hallgatók egyéni képzésére (a létszámok ezt lehetővé is teszik). Kiválóan felkészült oktatói gárdánk mindent megtesz azért, hogy a hallgatók megtalálják szakmai identitásukat. Ennek érdekében bátorítjuk a TDK-tevékenységet, intézetünk 2014 tavaszán házigazdája a XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciának (OFKD). Támogatjuk és bátorítjuk hallgatóink külföldi részképzését is. Tapasztalataink szerint a környezetkutató mesterképzés kiválóan felkészít a doktori iskolában való továbbhaladásra is.

  Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

  Környezettudomány szakon végzettek elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, önkormányzatok stb.) és a vállalati szférában, ahol szakértelmüket jól hasznosíthatják. Képesek a környezeti problémák kezelésére, a termelés környezetvédelmi feladatai folyamatos ellátására. Ilyenek például a régiónkban felhagyott urán és szénbányák, az atomerőmű, az élelmiszeripari üzemek, a szennyvíztisztító telepek és a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemek környezeti problémáinak kezelése.

  Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
  Bővebb információk »

  Rendben