Természet-és Környezetföldrajzi/Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék
Elnök: Dr. Nagyváradi László, tagok: Dr. Fábián Szabolcs, Dr. Ronczyk Levente
jegyzőkönyv-vezető: MorvaTamás
Helyszín: Prinz terem
Időpont: 2017. január 16., 13 órakor
IDŐPONT NÉV DOLGOZAT CÍME SZAK/SZAKIRÁNY KONZULENS OPPONENS
13.00-13.15 Kuti Bettina A fásszárú újulat vizsgálata ártéri kocsáyos tölgyes lékjeinek szegélyzónájában Környezettan BSc Dr. Ortmann-né Ajkai Adrienne Dr. Kevey Balázs
13.15-13.30 Medgyesi Petra Az éghajlatváltozás bükkösökre gyakorolt hatása Magyarországon Környezettan BSc Dr. Ortmann-né Ajkai Adrienne Dr. Hajnal Klára
13.30-13.45 Heil Nikolett A fenntarthatóságra nevelés lehetőségei a Duna-Dráva Nemzeti Park területén Földrajz BSc Dr. Hajnal Klára Dr. Ronczy Levente
13.45-14.00 Szabó Tamás A rágcsálóirtás vizsgálata térinformatikai eszközökkel Földrajz BSc Dr. Ronczy Levente Dr. Pirkhoffer Ervin
14.00-14.15 Hajdú Orsolya A település üzemeltetés új kihívása: az önkormányzati hivatalok elketornikus biztonsága Földrajz BSc Dr. Bugya Titusz Dr. Nagyváradi László
14.15-14.30 Turcsák Dorina Volt árterek hasznosítása vízkészlet-gazdálkodási szempontból a Mohácsi-sziget példáján Geográfus MSc Dr. Ronczyk Levente Dr. Lóczy Dénes