Nagy István Országos Földtudományi Pályázat

2019. november 26., 9:23

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Földtani és Meteorológiai Tanszéke az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 pályázat keretében a Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont támogatásával középiskolai pályázatot hirdet Nagy István Országos Földtudományi Pályázat címmel.

Pályázni két kategóriában lehet:
 • hazai földtani képződmények bemutatásával, valamely földtani és meteorológiai folyamat leírásával vagy
 • bányászati hagyományaink és bányahelyeink kultúrtörténetének leírásával

  A Pályázat célja:
  A földtudományok népszerűsítése, bányászati hagyományaink, bányahelyeink és földtani környezetünk megismertetése, valamint a földtani és meteorológiai folyamatok leírása, megértése, mely akár a további pályaválasztásban lényeges ösztönző tényező lehet, így nem titkolt célunk a tehetséges középiskolások Magyarország első egyetemének, a PTE-nek Földtudományi szakára való hívása.

  Pályázatot két kategóriában lehet benyújtani:
  I. Hazai földtani képződmények és a képződésükhöz vezető folyamatok leírása (pl. feltárások, ásvány vagy ősmaradvány lelőhelyek, ércesedések, egyéb földtani képződmények) bemutatása, vagy a Kárpát-medencében nyomozható bármely földtani/meteorológiai folyamat, érdekes légköri jelenség stb. leírása.
  II. Valamely vidékünk, hegységünk bányászati hagyományainak, bányászattörténetének leírása, mely akár kiegészíthető a vidéken élő bányászokkal és bányászati szakemberekkel készített interjúval, hiánypótló adatok beszerzésével is.

  A Pályázók köre: Középiskolások (15 és 18 év közötti korosztály)
  A Pályázat formai követelményei:
  Formai követelmény nincsen, azonban ábrákkal, irodalomjegyzékkel, hivatkozásokkal együtt minimum 10 oldal Times New Roman 12-es betűtípussal 1,5 sorközzel elvárt. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben szakirodalmi adatokra, ábrákra, stb. hivatkoznak, a hivatkozást minden esetben tüntessék fel!
  A dolgozatot 1 példányban elektronikus és nyomtatott formában kérjük beadni a PTE TTK Földrajzi Intézet Földtani és Meteorológiai Tanszékére: pecsifoldtudomany@gmail.com ; 7624Pécs Ifjúság útja 6. A/515 szoba (8. emelet). Bármilyen kérdésben a megadott email-címre várjuk a leveleket.

  A dolgozat címlapján a következő információk legyenek rajta:
  1. a pályamű címe és kategóriája
  2. pályázó neve, email-címe
  3. iskola neve
  4. felkészítő tanár (ha van) email-címe
  5. évszám


  A pályázat bírálói: Minden beérkezett pályaművet a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Földtani és Meteorológiai Tanszékének kutatói bírálnak el.

  A pályázat díjazása: A két kategória első három helyezettje összesen több mint 100.000 Ft értékű ajándékban részesül. Ezenkívül a két kategória első három helyezettje közelebbről is megismerkedhet a Tanszékünkön aktuálisan zajló kutatási projektekkel, melyekben akár részt is vehet. Támogatóink köre folyamatosan bővül, így a versenyzők értékes különdíjakra is számíthatnak. Ezenkívül az első tíz helyezett egy hetes nyári Földtudományi táborunkban teljesen térítésmentesen vehet részt, melynek központja és egyben szálláshelye minden évben a festői szépségű Pécsváradi Vár szállodájában és kertjében van, ahonnan csillagtúrákat, a közeli Dombay-tóban való fürdést és természetesen terepbejárásokat, bánya- és laborlátogatásokat szervezünk.

  A pályázat névadójáról: Nagy István (1936-2003) okleveles geológus (ELTE), a Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményi és dokumentációs osztályainak egykori vezetője. A mecseki felső-jura és alsó-kréta képződmények alapszelvényeinek felvételei, valamint fontos mikropaleontológiai és üledékföldtani megfigyelések fűződnek máig nevéhez. A mésziszap állandóságáról, áthalmozódási módjairól tett megállapításai máig lázban tartják a téma kutatóit. E pályázat őneki állít emléket, a pályázóknak pedig a régi bányász-geológus köszöntéssel kívánunk további

  Jó Szerencsét!
  dr. Jáger Viktor s.k.
  egyetemi adjunktus
  PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet

  Beküldési határidő: 2020. február 17.
  A nyerteseket emailben értesítjük!
 • Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
  Bővebb információk »

  Rendben