M. Császár Zsuzsa dr.

Dr. M. Császár Zsuzsa
egyetemi docens, PhD


Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszéke

Elérhetőségek:
 • Iroda: C/407
 • Telefonmellék: 24230
 • E-mail: cszsuzsa [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu

  Publikációk: MTMT

  Kutatási terület:
 • Oktatásföldrajz. A köz- és felsőoktatás területi szempontú vizsgálata Magyarországon, valamint Délkelet-Európában
 • Vallásföldrajzi vizsgálatok: Vallási közösségek helyzete Magyarországon és Délkelet-Európában  Szakdolgozati témakiírások:
 • BSc: Etnikai- és vallásföldrajzi vizsgálatok különös tekintettel a Balkánra
 • Autonómiakérdések, kisebbségi ügyek
 • Határontúli magyarság helyzetének társadalomföldrajzi vizsgálata

  Diplomamunka témakiírások:
 • Humánerőforrás, oktatásföldrajzi vizsgálatok
 • Etnikai és vallásföldrajzi elemzések
 • Tanárszakos szakdolgozat:
 • Társadalomföldrajzi és természetföldrajzi témák szakmódszertani feldolgozási lehetőségei
 • Módszertani innovációk a földrajztanításban

  OTDK témakiírások:
 • A köz- és felsőoktatás térbeli struktúrájának átalakulása és következményei Magyarországon
 • Vallás és etnikum a Nyugat-Balkánon, különös tekintettel az iszlám egyre növekvő jelenlétére
 • A földrajztanári professzió átalakulása – innovációk a földrajzoktatásban

 •