Szederkényi Tibor dr.

Szederkényi Tibor
ny. egyetemi tanár, DSc


Kutatási témák:
  • Az Alföld és Dél-Dunántúl mezozoikum előtti medencealjzatának földtana, korrelációs kapcsolatai az Alpi-Mediterrán hegységövvel
  • A radioaktív hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésének földtana
  • Metamorf petrológia

  •