Prinz Gyula-Díj

(Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora,
akadémikus, dékán, rektor emlékére)A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig két, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és tudományterületükön már eddig is eredményekkel is bizonyították rátermettségüket. A díjat arról a Prinz Gyula professzorról neveztük el, akiben a pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítóját tiszteljük.

A díj névadójának rövid életrajza
Prinz Gyula a Wikipedián
Prinz Gyula az ELTE magyar földrajzi felfedezőket bemutató oldalán
Prinz Gyula műveinek bibliográfiája


Év

Professzori kategória

Ifjúsági kategória

1998

Krajkó Gyula (†)

geográfus, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a hazai gazdaságföldrajz kiemelkedő alakja

Dezső József

Endrédi Melinda

1999

Kőszegfalvi György

településtervező, urbanista, a PTE Földrajzi Intézetének professzora, a pécsi terület- és településfejlesztés szakirány egyik létrehozója

Sebe Krisztina

Horváth Csaba

2000

Marosi Sándor (†)

geográfus, akadémikus, az MTA FKI kutatója, a hazai geomorfológia kiemelkedő képviselője

Kovács János

2001

Lehmann Antal (†)

geográfus, a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz tanszékének jeles oktatója, a hazai természetvédelem kiemelkedő alakja

Magay Miklós

2002

Bachman Zoltán

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs építészetének és örökségvédelmének meghatározó alakja, a PTE PMMK professzora

 

2003

Schweitzer Ferenc

geográfus, az MTA FKI igazgatója, a PTE professzora, később emeritusa, a pécsi geomorfológiai iskola megteremtője

Göbölös Tamás

2004

Fodor István

geográfus, az MTA RKK DTI kutatója és a PTE professzora, a környezetföldrajzi oktatási és kutatási irány megteremtője a Földrajzi Intézetben

Reményi Péter

2005

Nemerkényi Antal (†)

geográfus, az ELTE professzora, a hazai földrajzi tankönyvírás kiemelkedő alakja

Szabó-Kovács Bernadett

2006

Golobics Pál

közgazdász, a PTE docense, a regionális együttműködések és a határmentiség kutatója

Gyenizse Péter

2007

Szederkényi Tibor

geológus, a szegedi és a pécsi egyetem professzora, később emeritusa, a környezetföldtan jeles képviselője

Radvánszky Bertalan

2008

László Mária

közgazdász, a PTE docense, az önkormányzatiság kutatója, a területfejlesztési oktatás egyik megteremtője

Kovács István Péter

2009

Tóth József (†)

geográfus, a PTE professzora és rector emeritusa, a pécsi Földrajzi Intézet, valamint a Földtudományok Doktori Iskola megteremtője, a településföldrajz és a társadalomföldrajzi térszerkezet kiemelkedő kutatója

György-Dávid Anita

2010

Kevei Ferencné Bárány Ilona

geográfus, az SZTE professzora, később emeritája, a tájökológia és a karsztok jeles kutatója

Varga György

2011

Lovász György

geográfus, a PTE korábbi professzora, jelenlegi emeritusa, a geomorfológia és a hidrogeográfia jeles kutatója

Marton Gergely

2012

Becsei József

geográfus, a szegedi egyetem korábbi professzora, jelenlegi emeritusa, a településföldrajz és az Alföld kiemelkedő kutatója

Németh Ádám

2013

Frisnyák Sándor

geográfus, a hazai történeti földrajzi kutatások elméleti és módszertani megalapozója, évtizedeken keresztül a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője, egyetemi tanár, professor emeritus

Halmai Ákos

2014

Erdősi Ferenc

geográfus, a hazai antropogén geomorfológiai kutatások úttörője, a közlekedésföldrajzi diszciplína legnagyobb formátumú képviselője, a Dunántúli Tudományos Intézet, majd Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója, kutató professor emeritus, évtizedeken keresztül a Földrajzi Intézet egyetemi tanára, a Földtudományok Doktori Iskola alapító tagja.

Sarkadi Noémi