Prinz Gyula-Díj

(Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora,
akadémikus, dékán, rektor emlékére)A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig két, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és tudományterületükön már eddig is eredményekkel is bizonyították rátermettségüket. A díjat arról a Prinz Gyula professzorról neveztük el, akiben a pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítóját tiszteljük.

A díj névadójának rövid életrajza
Prinz Gyula a Wikipedián
Prinz Gyula az ELTE magyar földrajzi felfedezőket bemutató oldalán
Prinz Gyula műveinek bibliográfiája


Év

Professzori kategória

Ifjúsági kategória

1998

Krajkó Gyula (†)

Dezső József

geográfus, a Szegedi Tudományegyetem professzora,
a hazai gazdaságföldrajz kiemelkedő alakja

Endrédi Melinda

1999

Kőszegfalvi György

Sebe Krisztina

településtervező, urbanista, a PTE Földrajzi Intézetének
professzora, a pécsi terület- és településfejlesztés szakirány egyik létrehozója

Horváth Csaba

2000

Marosi Sándor (†)

Kovács János

geográfus, akadémikus, az MTA FKI kutatója, a hazai
geomorfológia kiemelkedő képviselője

2001

Lehmann Antal (†)

Magay Miklós

geográfus, a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz tanszékének
jeles oktatója, a hazai természetvédelem kiemelkedő alakja

2002

Bachman Zoltán

 

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs építészetének
és örökségvédelmének meghatározó alakja, a PTE PMMK professzora

2003

Schweitzer Ferenc

Göbölös Tamás

geográfus, az MTA FKI igazgatója, a PTE professzora, később
emeritusa, a pécsi geomorfológiai iskola megteremtője

2004

Fodor István

Reményi Péter

geográfus, az MTA RKK DTI kutatója és a PTE professzora,
a környezetföldrajzi oktatási és kutatási irány megteremtője a Földrajzi Intézetben

2005

Nemerkényi Antal (†)

Szabó-Kovács Bernadett

geográfus, az ELTE professzora, a hazai földrajzi tankönyvírás
kiemelkedő alakja

2006

Golobics Pál

Gyenizse Péter

közgazdász, a PTE docense, a regionális együttműködések és
a határmentiség kutatója

2007

Szederkényi Tibor

Radvánszky Bertalan

geológus, a szegedi és a pécsi egyetem professzora, később
emeritusa, a környezetföldtan jeles képviselője

2008

László Mária

Kovács István Péter

közgazdász, a PTE docense, az önkormányzatiság kutatója,
a területfejlesztési oktatás egyik megteremtője

2009

Tóth József (†)

György-Dávid Anita

geográfus, a PTE professzora és rector emeritusa, a pécsi
Földrajzi Intézet, valamint a Földtudományok Doktori Iskola megteremtője, a településföldrajz és a társadalomföldrajzi térszerkezet kiemelkedő kutatója

2010

Kevei Ferencné Bárány Ilona

Varga György

geográfus, az SZTE professzora, később emeritája, a tájökológia és a karsztok jeles kutatója

2011

Lovász György

Marton Gergely

geográfus, a PTE korábbi professzora, jelenlegi emeritusa,
a geomorfológia és a hidrogeográfia jeles kutatója

2012

Becsei József

Németh Ádám

geográfus, a szegedi egyetem korábbi professzora, jelenlegi
emeritusa, a településföldrajz és az Alföld kiemelkedő kutatója

2013

Frisnyák Sándor

Halmai Ákos

geográfus, a hazai történeti földrajzi kutatások elméleti és
módszertani megalapozója, évtizedeken keresztül a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője, egyetemi tanár, professor emeritus

2014

Erdősi Ferenc

Sarkadi Noémi

geográfus, a hazai antropogén geomorfológiai kutatások
úttörője, a közlekedésföldrajzi diszciplína legnagyobb formátumú képviselője, a Dunántúli Tudományos Intézet, majd Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója, kutató professor emeritus, évtizedeken keresztül a Földrajzi Intézet egyetemi tanára, a Földtudományok Doktori Iskola alapító tagja

2015

Konrád Gyula

Alpek B. Levente

geológus, a PTE Földtani és Meteorológiai Tanszékének egykori vezetője, a geológia kiemelkedő tudósa

2016

Aubert Antal

Józsa Edina

geográfus, a PTE TTK Földrajzi Intézetének egyetemi tanára, megalapítója a turizmus, illetve turizmusföldrajzi stúdiumoknak, iskolateremtő munkáját jól mutatja, hogy a százat meghaladó diplomamunka irányítása mellett, több alkalommal értek el tanítványai kiemelkedő helyezéseket az OTDK-n, továbbá irányításával 17 hallgatója szerzett doktori fokozatot