Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Dokumentációs Központ

Igazgató: Dr. habil. Tésits Róbert

A központ kiemelt feladatának tekinti feltárni azokat a folyamatokat és okokat, amelyek a szerkezetátalakítás folyamán, illetve azt követően a foglalkoztatás belső és térbeli struktúrájában kialakultak. Nagy hangsúlyt kívánunk adni annak, hogy a területi egyenlőtlenségek körén belül megismertessük hallgatóinkkal az esélyegyenlőség európai és hazai normáit, a társadalmi-földrajzi miliőt és klímát, illetve azokat a kezdeményezéseket, amelyek a kirekesztés mérséklését, felszámolását, emellett az integrációs lehetőségeket érintik a társadalmi és földrajzi térben. Ennek megfelelően fontos szerepet szánunk a roma, a megváltozott munkaképességű, valamint a fiatal pályakezdő munkanélküli népesség regionális esélyei vizsgálatának. Külön szerepet szánunk a nők, valamint a roma nők elhelyezkedési esélyei növelésének, hiszen az európai foglalkoztatáspolitika fő árama az esélyhátrányokkal rendelkező csoportok előnyben részesítése, szubvencionálása, felzárkóztatása.

Útjára indítottuk a Munkaerőpiaci területi tervező, a Demográfia, illetve a Térségi szociális tanácsadó specializációkat. Az elmúlt években a felsőoktatási intézményeknél felerősödött az a folyamat, amely során a nappali szakon diplomát szerzett fiatalok munkapiacra jutása egyre nehezebbé vált, nőtt az universitásról kikerült, de elhelyezkedni nem tudó diplomások száma. E tendencia enyhítése szempontjából is jelentős a Földrajzi Intézet és a Szociológia Tanszék együttműködésére is épülő központ létrehozása, amely intézményekben már hosszú évek gyakorlata az, hogy a társadalmi esélyhátrányokkal, valamint a munkaerőpiaci folyamatokkal összefüggő területi ismeretek átadása és kutatása a tevékenység szerves részévé vált.