Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Trócsányi András

A tanszék az intézetnek mintegy két évtizede markáns profilt biztosító társadalomföldrajzi diszciplínák oktatási és kutatási feladatait látja el. A földrajz és geográfus szakos hallgatók számára kínált társadalomföldrajzi kollégiumainkon túl munkatársaink más karok képzéseibe is bekapcsolódnak, igazolva ezzel a geográfia interdiszciplinaritását. Szakmánk népszerűsítésének és folyamatos megújításának érdekében középiskolai tehetséggondozást, tanártovábbképzést is szervezünk, kollégáink hazai és nemzetközi versenyeken látnak el szakértői feladatokat.

Tanszékünk a Földtudományi Doktoriskola alappillérének számít, felvállalva a legtágabban értelmezhető társadalomföldrajzi kutatások koordinációját is. Vizsgálataink homlokterében a népesség- és településföldrajz, a fenntartható fejlődés, valamint legújabb diszciplínaként a kulturális földrajz áll. Kurrens kutatási témáink a településhálózat változásaival, a várossá nyilvánítás kérdéseivel, a kisvárosok átalakulásával, a munkaerőpiac területi problémáival, a határmenti térségek társadalmi viszonyaival, a kulturális gazdasággal, a városi térhasználat egyes kérdéseivel, valamint egészségföldrajzi kérdésekkel foglalkoznak. Az elméleti jelleg mellett munkatársaink konkrét programok és projektek kidolgozásában is gyakran működnek közre.A tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Iroda Publikációk
Trócsányi András dr. tanszékvezető, egyetemi docens 24487 troand [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/412 MTMT
Alpek B. Levente adjunktus 24134 alpeklevente [k] gmail.com C/V/4 MTMT
Bálint Dóra doktorandusz 24719 badraat9 [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/412 -
Bánfalvi Márk doktorandusz 24828 makiluis [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/414 -
Dövényi Zoltán dr. Földtudományok Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár 24246 dovenyiz [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/502 MTMT
Hajnal Klára dr. ny. adjunktus 24624 hajnalk [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/410 MTMT
Hoványi Gábor doktorandusz 24828 gabor.hovanyi [k] gmail [p] com C/414 -
Majdánné Mohos Mária dr. egyetemi docens 24621 mohosma [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/531 MTMT
Máté Éva doktorandusz 24828 mate.eva [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/414 MTMT
Németh Ádám, dr. Tudományos segédmunkatárs 24828 nemethadam [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/414 MTMT
Nezdei Csilla doktorandusz 24445 csilla90 [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/513
Pirisi Gábor dr. adjunkus 24624 pirisig [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu C/410 MTMT
Tésits Róbert dr. egyetemi docens 24167 tesits.robert [k] gmail [p] com A/518 MTMT