Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Czigány Szabolcs

A tanszék feladata a természeti környezetben működő térbeli kölcsönhatások kutatása és oktatása. Oktatási tevékenységünk rendkívül széles körű: a tanszék munkatársai részt vesznek a földrajz alap- és a geográfus mesterképzésben, a környezettan és földtudományi alapképzésben, a környezettudományi mesterképzésben, a tanárképzésben, valamint a Földtudományi Doktori Iskolában is oktatnak. A tantermi előadásokon túl a természetföldrajzi laboratóriumban, illetve a tanszék által szervezett terepgyakorlatokon a hallgatók gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A természetföldrajzi folyamatok tanulmányozását és bemutatását szolgálja a nemrég felállított modellező terepasztal is. A tanszéki infrastruktúrára a kutatási módszereket megismertető kötelezően választható tárgyak épülnek. A tanszék további kötelezően választható tárgyakat is meghirdet a globális és regionális problémák témakörében. Ezek a tárgyak a mesterképzésben az alkalmazott természet- és környezetföldrajz megerősítését szolgálják. A doktori képzésben a tanszék a „Kultúrtájak értékelése“ és a „Természeti veszélyek” tantárggyal szerepel.

A korábbi geomorfológiai, hidrológiai, talajföldrajzi és komplex településkörnyezeti kutatások az utóbbi évtizedekben tájföldrajzi jellegű vizsgálatokkal is bővültek. A tájföldrajzi felmérések elsősorban a tájrehabilitációs potenciál értékelését tűzik ki célul dunántúli ártereken, amit komplex (tájtörténeti, talajvizsgálati, talajvíz-monitorozási és tájszerkezeti) vizsgálatok szintetizálásával, térinformatikai és távérzékelési eljárások alkalmazásával igyekeznek megvalósítani. A tanszék fontos kutatási feladata a villámárvizek természetföldrajzi feltételeinek tanulmányozása mintaterületeken, az árvízi kockázat hidrológiai és térinformatikai modellezéssel történő értékelése. Szintén alkalmazott irányzat a geomorfológiai folyamatok társadalmi-gazdasági hatásaival, a természeti veszélyforrások (elsősorban a talajeróziós folyamatok és a csuszamlások) térbeli eloszlásával foglalkozó mérnökgeomorfológiai kutatás. A digitális domborzatmodellek geomorfológiai alkalmazhatóságának vizsgálata minden irányzatban megjelenik, sőt önállóan is alapkutatási jelleggel folyik. A szak- és diplomadolgozatok készítői, a Doktori iskola hallgatói a fenti témák közül választhatnak.

A jelenlegi kutatási témák, projektek, szak- és diplomadolgozati, valamint OTDK témák elérhetők a linkre kattintva.

A Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék munkatársai 2017-ben

Tanszéki Facebook


A tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Iroda Publikációk
Czigány Szabolcs dr. tanszékvezető egyetemi docens 24481 sczigany [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/538 MTMT -
Dezső József dr. adjunktus 24187 dejozsi [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/508 MTMT
Fábián Szabolcs Ákos dr. adjunktus 24616, 4186 smafu [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/530 MTMT
Gál-Balogh Réka doktorandusz 24147 breka [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/531 MTMT
Hervai András tudományos segédmunkatárs 24876 ahervai [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/514 -
Józsa Edina doktorandusz 24286 edina.j0zs4 [k] gmail [p] com A/533 -
Kovács Mónika PhD-koordinátor 24247 phdkoord [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/504 -
Lóczy Dénes dr. egyetemi tanár 24482 loczyd [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/532 MTMT
Máté Kornél doktorandusz 24147 mkornel [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/531 -
Nagy Gábor doktorandusz 24147 gnagy [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/531 -
Pirkhoffer Ervin dr. megbízott intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens 24481 pirkhoff [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/532 MTMT
Prokos Hedvig doktorandusz 24147 hedi [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/504 MTMT
Rudlné Bank Klára dr. egyetemi docens 24823 rbank [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/523 MTMT
Tóth Gabriella doktorandusz 24215 toth.gabi90 [k] gmail [p] com A/510
Varga Gábor dr. adjunktus 24616 gazi [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/530 MTMT
Varga Tamás doktorandusz 24147 vtomi90 [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu E/530