Turizmus Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Szabó Géza

A tanszék küldetése

A világot átfogó globalizációs folyamatok egyik jelensége és egyben hordozója is a turizmus, amely az 1950-es évek elejétől számítható tömegessé válásával a globális és lokális szintek mindegyikén jelentős szerepet játszik. Hatásai gerjesztik a gazdaságot, mobilizálják a népesség mind szélesebb rétegeit, a kultúra, a környezet, a természet, és az örökség iránti érdeklődést keltik fel a pihenésre, a mind teljesebb testi és szellemi felfrissülésre vágyók bővülő célcsoportjai körében. A turizmus termékei széles földrajzi elterjedtségben és rendkívüli változatosságban érhetők el szinte mindenütt.

Ennek a területileg és tartalmában is kiterjedt, de egyben differenciált jelenség csoportnak, amit a turizmus hordoz, nagyon fontos földrajzi kapcsolódásai vannak. A kapcsolatrendszer területi és tematikus kérdésköreinek a feltárása, elemzése, valamint a turizmussal összefüggő oktatási, és fejlesztési feladatok elvégzése határozható meg a tanszék működésének fő területeként.

Ezen feladatok ellátására jött létre a PTE TTK Földrajzi Intézetének tanszéki struktúrájába beilleszkedő Turizmus Tanszék. A tanszék alapítója Dr. habil Aubert Antal egyetemi tanár, aki 1998-tól 2011-ig vezette a tanszéket. 2011-től Dr. Szabó Géza egyetemi docens vette át a vezetési feladatokat.

A tanszék munkatársai számára a geográfus és földrajzos képzés alap- és mester szintjén az alap és szakirányú tantárgyak oktatása jelenti a fő feladatot. Ezen belül kiemelten a BSC és Mester szakon futó turizmus szakirányok képzési feladatai kötődnek a tanszékhez. Mindezek mellett munkatársaink oktatási tevékenységet végeznek a PTE felsőfokú szakképzésein (FSZ képzések): turizmus-vendéglátás, szőlész-borász, terület- és településfejlesztés. Szaktantárgyakat oktatnak a TTK Rekreáció Mester szakán. Tanszékünk tagjai a PTE szekszárdi Illyés Gyula Karának turizmus-vendéglátás BSC és turizmus menedzsment Mester szakán alap, valamint szakirányú tárgyakat oktatnak. Tanszékünk a szervezője a PTE TTK-BTK együttműködéssel megalapított örökségmenedzser szakértő szakirányú továbbképzési szaknak (SZTSZ) is.

A tanszék munkatársainak kutatási tevékenysége átfogja a turizmusföldrajz igen széles tudományági spektrumát. Fő csomópontok a turizmus térségi elterjedtségének és hatásainak vizsgálatánál, a területfejlesztés - vidékfejlesztés és turizmus kapcsolatrendszerének feltárásánál, a turizmus területi és tematikus termékeinek kutatásánál, valamint tervező és fejlesztő tevékenységeinél határozhatók meg. A turizmust támogató menedzsment tevékenységek, mint a turizmus desztinációmenedzsment szervezetek és klaszterek kutatása is a tanszék hatókörébe sorolható. A tanszék munkatársai – az aktuális kutatási területeken és témákon túl – aktívan közreműködnek a Duna Régió turizmustervezési programjaiban (Datourway projekt), és a határon átnyúló kulturális és turisztikai együttműködések szakmai támogatásában (magyar-horvát IPA projektek) is.A tanszék munkatársai
Név Beosztás Mellék E-mail Iroda Publikációk
Szabó Géza dr. tanszékvezető, egyetemi docens 24484 fg4t [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/527 MTMT
Aubert Antal dr. egyetemi tanár 24617 aubert [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/528 MTMT
Csapó János dr. egyetemi docens 24822 csapoj [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/525 MTMT
Gyuricza László dr. egyetemi docens 24824 gyuricza [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/522 MTMT
Horváth Andrea doktorandusz 24620 androsz [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/526 -
Horváth Zoltán doktorandusz 24620 hozool [k] gmail [p] com A/526 -
Jónás-Berki Mónika dr. intézeti koordinátor, adjunktus 24822 berkim [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/525 MTMT
Papp Júlia doktorandusz 24620 jules [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/526 -
Pintér Réka doktorandusz 24620 reka1228 [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/526 -
Szeidl Klaudia doktorandusz 24620 klau05 [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu A/526 -