Karunkról

liliom "1367. Már harmincadik événél tart a százéves háború, már 14 éve pontot tett Boccaccio a Dekameron végére, még három év, és Amerikában az aztékok államot alapítanak - Nagy Lajos pedig szeptember l-én, V. Orbán pápa jóváhagyásával, Pécsett egyetemet alapít."

A PTE Természettudományi Karának rövid története

A PTE Természettudományi Karának jogelődjei részben a Nagy Lajos által 1367-ben alapított első magyar egyetem, illetve a pozsonyi Erzsébet Egyetem, amelyet 1921-ben helyeztek át Pécsre. Természettudomány oktatás 1948-ban indult Pécsett, az akkor még önálló Tanárképző Főiskolán. 1982-ben a korábbi főiskola Tanárképző Karként a Jogtudományi Karral és a Közgazdaságtudományi Karral tagja lett az akkor létrehozott Janus Pannonius Tudományegyetemnek. Ettől kezdve indult meg a természettudományi képzés egyetemi szintre emelkedése. Ennek eredményeként 1992-ben, az addig három karú egyetemen egyidőben kialakulhatott a Természettudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar.

Az 1910-es, 1920-as években elkészült, régi gimnáziumi épületegyüttes felújítása 1989-ben indult meg. Ennek eredményeként 1992-re felépült a BTK-val közös kari könyvtár és aula, majd 1993-ban új hallgatói és kutatói laborszárnnyal, 1994-ben és 1995-ben pedig felújított előadótermekkel, szemináriumi helyiségekkel és dolgozószobákkal gyarapodott a Kar. 1997 nyarán adták át a tornacsarnokot és a modern uszodát magába foglaló új sportcentrum épületét. A TTK épületegyüttese kitűnő rekreációs lehetőségeket magában rejtő környezetben foglal helyet. A TTK-BTK Campus részét képezi az értékes Botanikus kert is.

A TTK-t hat Intézet alkotja (Biológiai, Fizikai, Földrajzi és Földtudományi, Kémiai, Matematikai és Informatikai, valamint a Sporttudományi és Testnevelési Intézetek). A korábbi évek egyetemi képzései után 2006-ban alapképzési (B-, bachelor- BSc-) szakokon indult meg az oktatás. Ezek az alapszakok a természettudományi, az informatikai, valamint a testnevelés- és sporttudományi szakcsoportba tartoznak. 2009-től minden alapszakhoz tartozóan indítunk mesterképzést (M-, MSc-, master szakok). Négy Doktori Iskola (Biológiai és Sportbiológiai, Fizika, Földtudományok és Kémiai DI) működik magas hallgatói létszámmal. A Kar hallgatóinak létszáma mintegy 2500 fő. 150 főállású oktató látja el a graduális és a posztgraduális képzés sokirányú feladatát.

A TTK a Dél-Dunántúli régió természettudományos kutatásainak és képzéseinek legfontosabb szellemi bázisa. Könyvtárunk a BTK-val közös állományú és mintegy negyedmillió kötetet számlál. Informatikai szolgáltatásokkal a Kar jól felszerelt. A konferenciateremmel, előadótermekkel, szekciótermekkel, aulával, nagy befogadóképességű étkezdével és jó technikai háttérrel rendelkező Kar kitűnő helyszíne rangos tudományos rendezvényeknek.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben