Képzéseinkről általában

A Földrajzi Intézet a gazdája a PTE TTK-n folyó képzések közül a Földrajz BSc, Földtudományi BSc és Környezettudományi BSc alap-, a Geográfus MSc és a Környezettudományi MSC mesterképzéseknek, valamint a földrajzi és környezettani tanárképzésnek (jelenleg még bolognai rendszerű MA, és már az új osztatlan formában is). Ezen kívül doktori (PhD) képzési lehetőséget is kínálunk a földtudományok területén, mind nappali (állami ösztöndíjas), mind pedig levelező (költségtérítéses) formában. Képzéseink mindegyike többféle specializációt kínál, aminek köszönhetően a lehetőségek széles választékát tudjuk kínálni a minket választó hallgatóknak. Aki beiratkozik valamely alapképzésünkre, az nem csak a munkaerőpiacon jól alkalmazható tudáshoz és az ország egyik legnagyobb egyetemének elismert diplomájához juthat hozzá, hanem számos lehetőség nyílik meg különböző mesterképzések felé. Ezek közül a legfontosabbakat próbáljuk megjeleníteni az alábbi ábrán.
Földrajz alapképzésünkön jelenleg három specializáció közül választhatnak a hallgatók. Bármelyik elvégzése jogosít a geográfus mesterszakon való továbbhaladásra, de némelyik egyéb lehetőségeket is megnyit. A táj- és környezetföldrajz specializáción végzettek közül sokan választják a TTK környezettudomány mesterképzését. A terület- és településfejlesztőket a településmérnöki, a turizmuson végzetteket a turizmusmenedzsment szakon is szívesen látják. Mindezek mellett sok más mesterképzés is elfogadja a földrajzot bementi szakként (bár bizonyos kreditek utólagos teljesítését előírhatják), mi csak a leggyakoribb kapcsolódásokat tüntettük fel. A földtudományi szakon az ún. szakirányi nélküli irány az, amely földrajzi kreditek felvételével egyszerűsíti a továbblépést a geográfus mesterképzés felé. A geológia szakirány folytatása lehet intézetünkön belül akár a környezettudományi mesterképzés, vagy a PTE-n kívül valamely más egyetem geológus mesterképzése. Tanári képzéseink közül 2016 szeptemberéig még meghirdetjük a bolognai rendszerű tanári mesterképzést földrajz és környezettan szakképesítéssel egyaránt. Ezekre most már csak azok tudnak bejutni, akik már az érintett alapképzések hallgatói, és azon belül is a tanári szakirányon valamely másik alapképzési minor verziójának tárgyait is felveszik. Felvételt nyerhetnek továbbá a tanár mesterképzésekre olyanok is, akik már rendelkeznek valamilyen (tanári vagy földrajzi) oklevéllel – részletesebben erről a tanárképzések honapján írunk. 2013 őszén indultak el az új rendszerű, osztatlan, kétszakos tanárképzések, amelyek közül jelenleg a földrajzot hirdetjük meg, különböző szakpárokban (ld. az ábrát és a részletesebb leírást). Ez általános, illetve középiskolai tanári verzióban végezhető el, 4+1, illetve 5+1 év alatt. A többciklusú képzés harmadik szintjén a PTE Földtudományok Doktori Iskola nyújt lehetőséget a továbbhaladásra. Nappali és levelező tagozatos képzésre elsősorban geográfusokat, másodsorban a saját szakterületük földrajzi jellegű, térrel kapcsolatos problémákban elmélyedni kívánó kutatójelölteket várunk.


További, részletesebb információkat az egyes képzéseinkről itt találsz:

  • Alapképzések (BSc)
  • Mesterképzések (MSc)
  • Tanári mesterképzések (MA, MEd)
  • Doktori képzés (PhD)